Ειδικές ερωτήσεις που θέτουν οι ασθενείς προς την ιατρική ομάδα της χειρουργικής κλινικής ταξινομημένες ανά πάθηση.

Σε περίπτωση κακοήθειας θα χρειαστεί χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, κι αν ναι, πότε θα αρχίσω;

Μετά από κάθε χειρουργείο, όποιο παρασκεύασμα αφαιρεθεί αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση. Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική για την ύπαρξη κακοήθειας θα υπάρξει άμεση και στενή συνεργασία μου προσωπικά με άριστους και δοκιμασμένους στο χρόνο συναδέλφους, ογκολόγους και ακτινοθεραπευτές, και ως ομάδα θα αποφασίσουμε το κατάλληλο σχήμα θεραπείας (ογκολογικό συμβούλιο). Η ενημέρωσή σας θα είναι αναλυτική και επισταμένη από τους συμμετέχοντες στο ογκολογικό συμβούλιο και η θεραπεία σας θα αρχίσει άμεσα, μετά την πρώτη περίοδο ανάρρωσης, συνήθως περί τις 20 ημέρες μετά το χειρουργείο. Η παρακολούθηση των ασθενών μας με νεοπλασία, η οποία είναι χρόνια, απαιτεί την αμφίδρομη ενημέρωση και επαφή για τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα, καθώς και για την καταχώρηση του κάθε περιστατικού στις βάσεις δεδομένων της κλινικής μου, για περαιτέρω στατιστική ανάλυση.

Πότε θα φάω μετά το χειρουργείο;

Μετά από μια γαστρεκτομή, οισοφαγεκτομή η εντερεκτομή απαιτείται διάστημα 3 έως 4 ημερών για την ασφαλή χορήγηση από το στόμα υγρών και αφού εκτελεστεί διάβαση με σκιαγραφικό για τον έλεγχο της αναστόμωσης. Σε όλες τις άλλες επεμβάσεις που δεν έχουν αναστομώσεις η σίτιση γίνεται άμεσα.

Πότε θα πάρω εξιτήριο;

Ο συνήθης χρόνος νοσηλείας μετά από μία κολεκτομή είναι 5 με 7 ημέρες. Μικρότερες επεμβάσεις του κατώτερου πεπτικού (π.χ.κωληκοειδεκτομές ) απαιτούν νοσηλεία μόνο για 1 με 3 ημέρες.

Πότε μπορώ να αθληθώ;

Εάν το χειρουργείο έγινε με ανοιχτή τομή πρέπει να παρέλθει διάστημα 20 ημερών ή και μεγαλύτερο ανάλογα την τομή για να ασχοληθείτε με αθλητικές δραστηριότητες, ενώ εάν έχει χρησιμοποιηθεί λαπαροσκοπική ή ρομποτική μέθοδος ο χρόνος μειώνεται στις 10 ημέρες.

Πότε θα μπορέσω να οδηγήσω και πότε μπορώ να ανέβω σε μηχανή;

Μετά από ανοιχτά χειρουργεία μεγάλων τομών μπορείτε να οδηγήσετε σε 15 ημέρες, ενώ η οδήγηση δικύκλου είναι ασφαλής μετά την πάροδο 40ημέρου. Οι αντίστοιχοι χρόνοι μετά από ενδοσκοπικό χειρουργείο (λαπαροσκόπηση ή ρομποτική χειρουργική) μειώνονται στις 7 και 14 ημέρες αντίστοιχα.

Πότε θα μπορέσω να κάνω ντους μετά το χειρουργείο;

Μετά την καλή κινητοποίησή τους οι ασθενείς μας προτρέπονται να μπουν, και κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο ακόμα, σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική καθημερινότητα. Με τη χρήση ειδικών αδιάβροχων επιθεμάτων και με όποια βοήθεια χρειαστούν από το καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ο χειρουργημένος ασθενής μπορεί να κάνει ντους από τη δεύτερη με τρίτη ημέρα μετά από μεγάλα χειρουργεία.

Πότε θα αφαιρέσω τα ράμματα;

Μετά από λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά χειρουργεία τα ράμματα αφαιρούνται την επομένη της επέμβασης, με εξαίρεση τα ράμματα των μικρών τομών μέσω των οποίων αφαιρείται το παρασκεύασμα. Αυτά αφαιρούνται συνήθως σε 5 με 7 ημέρες από το χειρουργείο, όπως και μετά από χειρουργεία της κλασσικής ανοιχτής χειρουργικής, και εφόσον κρίνω ότι είναι ώριμο το τραύμα. Εξαίρεση αποτελεί η αφαίρεση ραμμάτων μετά από χειρουργείο για κύστη κόκκυγος, καθώς είναι επιθυμητή η παραμονή των ραμμάτων για 10 με 15 ημέρες. Τονίζεται ότι η αφαίρεση ραμμάτων δεν προκαλεί κανένα πόνο.

Πότε μπορώ να γυρίσω στη δουλειά μου;

Μετά από μείζονα χειρουργεία ανώτερου πεπτικού με κλασσική τομή η επάνοδος στην εργασία γίνεται σε 20 περίπου ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο και εφόσον ο ασθενής ανακτήσει επαρκώς τις δυνάμεις του. Εννοείται ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία μετά από χρήση λαπαροσκοπικής ή ρομποτικής τεχνικής για τα αντίστοιχα χειρουργεία μειώνεται στο μισό. Τονίζουμε εδώ ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία εξαρτάται και από τη φύση της εργασίας και το βαθμό φυσικής δραστηριότητας που αυτή απαιτεί (εργασία που περιλαμβάνει ορθοστασία, άρση βάρους κλπ θα αποφευχθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περίπου 1 μήνα).

Πότε μπορώ να επιστρέψω στη σεξουαλική μου δραστηριότητα;

Η απάντηση είναι απλή: όταν νιώσετε έτοιμοι.

Σε περίπτωση κακοήθειας θα χρειαστεί χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, κι αν ναι, πότε θα αρχίσω;

Μετά από κάθε χειρουργείο, όποιο παρασκεύασμα αφαιρεθεί αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση. Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική για την ύπαρξη κακοήθειας θα υπάρξει άμεση και στενή συνεργασία μου προσωπικά με άριστους και δοκιμασμένους στο χρόνο συναδέλφους, ογκολόγους και ακτινοθεραπευτές, και ως ομάδα θα αποφασίσουμε το κατάλληλο σχήμα θεραπείας (ογκολογικό συμβούλιο). Η ενημέρωσή σας θα είναι αναλυτική και επισταμένη από τους συμμετέχοντες στο ογκολογικό συμβούλιο και η θεραπεία σας θα αρχίσει άμεσα, μετά την πρώτη περίοδο ανάρρωσης, συνήθως περί τις 20  ημέρες μετά το χειρουργείο. Η παρακολούθηση των ασθενών μας με νεοπλασία, η οποία είναι χρόνια, απαιτεί την αμφίδρομη ενημέρωση και επαφή για τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα, καθώς και για την καταχώρηση του κάθε περιστατικού στις βάσεις δεδομένων της κλινικής μου, για περαιτέρω στατιστική ανάλυση.

Πότε θα φάω μετά το χειρουργείο;

Μετά από μια γαστρεκτομή, οισοφαγεκτομή η εντερεκτομή απαιτείται διάστημα 3 έως 4 ημερών για την ασφαλή χορήγηση από το στόμα υγρών και αφού εκτελεστεί διάβαση με σκιαγραφικό για τον έλεγχο της αναστόμωσης. Σε όλες τις άλλες επεμβάσεις που δεν έχουν αναστομώσεις η σίτιση γίνεται άμεσα.

Πότε θα πάρω εξιτήριο;

Ο συνήθης χρόνος νοσηλείας μετά από μία κολεκτομή είναι 5 με 7 ημέρες. Μικρότερες επεμβάσεις του κατώτερου πεπτικού (π.χ.κωληκοειδεκτομές ) απαιτούν νοσηλεία μόνο για 1 με 3 ημέρες.

Πότε μπορώ να αθληθώ;

Εάν το χειρουργείο έγινε με ανοιχτή τομή πρέπει να παρέλθει διάστημα 20 ημερών ή και μεγαλύτερο ανάλογα την τομή για να ασχοληθείτε με αθλητικές δραστηριότητες, ενώ εάν έχει χρησιμοποιηθεί λαπαροσκοπική ή ρομποτική μέθοδος ο χρόνος μειώνεται στις 10 ημέρες.

Πότε θα μπορέσω να οδηγήσω και πότε μπορώ να ανέβω σε μηχανή;

Μετά από ανοιχτά χειρουργεία μεγάλων τομών μπορείτε να οδηγήσετε σε 15 ημέρες, ενώ η οδήγηση δικύκλου είναι ασφαλής μετά την πάροδο 40ημέρου. Οι αντίστοιχοι χρόνοι μετά από ενδοσκοπικό χειρουργείο (λαπαροσκόπηση ή ρομποτική χειρουργική) μειώνονται στις 7 και 14 ημέρες αντίστοιχα.

Πότε θα μπορέσω να κάνω ντους μετά το χειρουργείο;

Μετά την καλή κινητοποίησή τους οι ασθενείς μας προτρέπονται να μπουν, και κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο ακόμα, σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική καθημερινότητα. Με τη χρήση ειδικών αδιάβροχων επιθεμάτων και με όποια βοήθεια χρειαστούν από το καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ο χειρουργημένος ασθενής μπορεί να κάνει ντους από τη δεύτερη με τρίτη ημέρα μετά από μεγάλα χειρουργεία.

Πότε θα αφαιρέσω τα ράμματα;

Μετά από λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά χειρουργεία τα ράμματα αφαιρούνται την επομένη της επέμβασης, με εξαίρεση τα ράμματα των μικρών τομών μέσω των οποίων αφαιρείται το παρασκεύασμα. Αυτά αφαιρούνται συνήθως σε 5 με 7 ημέρες από το χειρουργείο, όπως και μετά από χειρουργεία της κλασσικής ανοιχτής χειρουργικής, και εφόσον κρίνω ότι είναι ώριμο το τραύμα. Εξαίρεση αποτελεί η αφαίρεση ραμμάτων μετά από χειρουργείο για κύστη κόκκυγος, καθώς είναι επιθυμητή η παραμονή των ραμμάτων για 10 με 15 ημέρες. Τονίζεται ότι η αφαίρεση ραμμάτων δεν προκαλεί κανένα πόνο.

Πότε μπορώ να γυρίσω στη δουλειά μου;

Μετά από μείζονα χειρουργεία ανώτερου πεπτικού με κλασσική τομή η επάνοδος στην εργασία γίνεται σε 20 περίπου ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο και εφόσον ο ασθενής ανακτήσει επαρκώς τις δυνάμεις του. Εννοείται ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία μετά από χρήση λαπαροσκοπικής ή ρομποτικής τεχνικής για τα αντίστοιχα χειρουργεία μειώνεται στο μισό. Τονίζουμε εδώ ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία εξαρτάται και από τη φύση της εργασίας και το βαθμό φυσικής δραστηριότητας που αυτή απαιτεί (εργασία που περιλαμβάνει ορθοστασία, άρση βάρους κλπ θα αποφευχθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περίπου 1 μήνα).

Πότε μπορώ να επιστρέψω στη σεξουαλική μου δραστηριότητα;

Η απάντηση είναι απλή: όταν νιώσετε έτοιμοι.

 

Σε περίπτωση κακοήθειας θα χρειαστεί χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, κι αν ναι, πότε θα αρχίσω;

Μετά από κάθε χειρουργείο, όποιο παρασκεύασμα αφαιρεθεί αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση. Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική για την ύπαρξη κακοήθειας θα υπάρξει άμεση και στενή συνεργασία μου προσωπικά με άριστους και δοκιμασμένους στο χρόνο συναδέλφους, ογκολόγους και ακτινοθεραπευτές, και ως ομάδα θα αποφασίσουμε το κατάλληλο σχήμα θεραπείας (ογκολογικό συμβούλιο). Η ενημέρωσή σας θα είναι αναλυτική και επισταμένη από τους συμμετέχοντες στο ογκολογικό συμβούλιο και η θεραπεία σας θα αρχίσει άμεσα, μετά την πρώτη περίοδο ανάρρωσης, συνήθως περί τις 20 ημέρες μετά το χειρουργείο. Η παρακολούθηση των ασθενών μας με νεοπλασία, η οποία είναι χρόνια, απαιτεί την αμφίδρομη ενημέρωση και επαφή για τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα, καθώς και για την καταχώρηση του κάθε περιστατικού στις βάσεις δεδομένων της κλινικής μου, για περαιτέρω στατιστική ανάλυση.

Πότε θα φάω μετά το χειρουργείο;

Μετά από μια απλή χολοκυστεκτομή ιδίως εάν αυτή έχει πραγματοποιηθεί με λαπαροσκοπική ή ρομποτική τεχνική, η σίτιση του ασθενούς ξεκινάει το ίδιο απόγευμα του χειρουργείου. Μετά από μείζονα χειρουργεία του παγκρέατος και των χοληφόρων ο ασθενής παραμένει νήστις για 4 με 5 ημέρες, διάστημα στο οποίο η θρέψη του θα υποστηριχθεί με παρεντερική διατροφή.

Πότε θα πάρω εξιτήριο;

Μετά από χολοκυστεκομή λαπαροσκοπική ή ρομποτική ο ασθενής παραμένει νοσηλευόμενος για λιγότερο από 24 ώρες. Μετά από μείζονα χειρουργεία στο πάγκρεας ή τα χοληφόρα η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι 7 με 10 ημέρες. Εννοείται ότι η μέση διάρκεια νοσηλείας μειώνεται σε ασθενείς που χειρουργούνται με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους ( λαπαροσκοπική ή ρομποτική τεχνική).

Πότε μπορώ να αθληθώ;

Εάν το χειρουργείο έγινε με ανοιχτή τομή πρέπει να παρέλθει διάστημα 20 ημερών ή και μεγαλύτερο ανάλογα την τομή για να ασχοληθείτε με αθλητικές δραστηριότητες, ενώ εάν έχει χρησιμοποιηθεί λαπαροσκοπική ή ρομποτική μέθοδος ο χρόνος μειώνεται στις 10 ημέρες.

Πότε θα μπορέσω να οδηγήσω και πότε μπορώ να ανέβω σε μηχανή;

Μετά από ανοιχτά χειρουργεία μεγάλων τομών μπορείτε να οδηγήσετε σε 15 ημέρες, ενώ η οδήγηση δικύκλου είναι ασφαλής μετά την πάροδο 40ημέρου. Οι αντίστοιχοι χρόνοι μετά από ενδοσκοπικό χειρουργείο (λαπαροσκόπηση ή ρομποτική χειρουργική) μειώνονται στις 7 και 14 ημέρες αντίστοιχα.

Πότε θα μπορέσω να κάνω ντους μετά το χειρουργείο;

Μετά την καλή κινητοποίησή τους οι ασθενείς μας προτρέπονται να μπουν, και κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο ακόμα, σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική καθημερινότητα. Με τη χρήση ειδικών αδιάβροχων επιθεμάτων και με όποια βοήθεια χρειαστούν από το καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ο χειρουργημένος ασθενής μπορεί να κάνει ντους από τη δεύτερη με τρίτη ημέρα μετά από μεγάλα χειρουργεία.

Πότε θα αφαιρέσω τα ράμματα;

Μετά από λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά χειρουργεία τα ράμματα αφαιρούνται την επομένη της επέμβασης, με εξαίρεση τα ράμματα των μικρών τομών μέσω των οποίων αφαιρείται το παρασκεύασμα. Αυτά αφαιρούνται συνήθως σε 5 με 7 ημέρες από το χειρουργείο, όπως και μετά από χειρουργεία της κλασσικής ανοιχτής χειρουργικής, και εφόσον κρίνω ότι είναι ώριμο το τραύμα. Εξαίρεση αποτελεί η αφαίρεση ραμμάτων μετά από χειρουργείο για κύστη κόκκυγος, καθώς είναι επιθυμητή η παραμονή των ραμμάτων για 10 με 15 ημέρες. Τονίζεται ότι η αφαίρεση ραμμάτων δεν προκαλεί κανένα πόνο.

Πότε μπορώ να γυρίσω στη δουλειά μου;

Μετά από μείζονα χειρουργεία ανώτερου πεπτικού με κλασσική τομή η επάνοδος στην εργασία γίνεται σε 20 περίπου ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο και εφόσον ο ασθενής ανακτήσει επαρκώς τις δυνάμεις του. Εννοείται ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία μετά από χρήση λαπαροσκοπικής ή ρομποτικής τεχνικής για τα αντίστοιχα χειρουργεία μειώνεται στο μισό. Τονίζουμε εδώ ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία εξαρτάται και από τη φύση της εργασίας και το βαθμό φυσικής δραστηριότητας που αυτή απαιτεί (εργασία που περιλαμβάνει ορθοστασία, άρση βάρους κλπ θα αποφευχθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περίπου 1 μήνα).

Πότε μπορώ να επιστρέψω στη σεξουαλική μου δραστηριότητα;

Η απάντηση είναι απλή: όταν νιώσετε έτοιμοι.

 

Σε περίπτωση κακοήθειας θα χρειαστεί χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, κι αν ναι, πότε θα αρχίσω;

Μετά από κάθε χειρουργείο, όποιο παρασκεύασμα αφαιρεθεί αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση. Σε περίπτωση που η απάντηση είναι θετική για την ύπαρξη κακοήθειας θα υπάρξει άμεση και στενή συνεργασία μου προσωπικά με άριστους και δοκιμασμένους στο χρόνο συναδέλφους, ογκολόγους και ακτινοθεραπευτές, και ως ομάδα θα αποφασίσουμε το κατάλληλο σχήμα θεραπείας (ογκολογικό συμβούλιο). Η ενημέρωσή σας θα είναι αναλυτική και επισταμένη από τους συμμετέχοντες στο ογκολογικό συμβούλιο και η θεραπεία σας θα αρχίσει άμεσα, μετά την πρώτη περίοδο ανάρρωσης, συνήθως περί τις 20 ημέρες μετά το χειρουργείο. Η παρακολούθηση των ασθενών μας με νεοπλασία, η οποία είναι χρόνια, απαιτεί την αμφίδρομη ενημέρωση και επαφή για τα καλυτέρα δυνατά αποτελέσματα, καθώς και για την καταχώρηση του κάθε περιστατικού στις βάσεις δεδομένων της κλινικής μου, για περαιτέρω στατιστική ανάλυση.

Πότε θα φάω μετά το χειρουργείο;

Μετά από μια απλή χολοκυστεκτομή ιδίως εάν αυτή έχει πραγματοποιηθεί με λαπαροσκοπική ή ρομποτική τεχνική, η σίτιση του ασθενούς ξεκινάει το ίδιο απόγευμα του χειρουργείου. Μετά από μείζονα χειρουργεία του παγκρέατος και των χοληφόρων ο ασθενής παραμένει νήστις για 4 με 5 ημέρες, διάστημα στο οποίο η θρέψη του θα υποστηριχθεί με παρεντερική διατροφή.

Πότε θα πάρω εξιτήριο;

Μετά από χολοκυστεκομή λαπαροσκοπική ή ρομποτική ο ασθενής παραμένει νοσηλευόμενος για λιγότερο από 24 ώρες. Μετά από μείζονα χειρουργεία στο πάγκρεας ή τα χοληφόρα η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι 7 με 10 ημέρες. Εννοείται ότι η μέση διάρκεια νοσηλείας μειώνεται σε ασθενείς που χειρουργούνται με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους ( λαπαροσκοπική ή ρομποτική τεχνική).

Πότε μπορώ να αθληθώ;

Εάν το χειρουργείο έγινε με ανοιχτή τομή πρέπει να παρέλθει διάστημα 20 ημερών ή και μεγαλύτερο ανάλογα την τομή για να ασχοληθείτε με αθλητικές δραστηριότητες, ενώ εάν έχει χρησιμοποιηθεί λαπαροσκοπική ή ρομποτική μέθοδος ο χρόνος μειώνεται στις 10 ημέρες.

Πότε θα μπορέσω να οδηγήσω και πότε μπορώ να ανέβω σε μηχανή;

Μετά από ανοιχτά χειρουργεία μεγάλων τομών μπορείτε να οδηγήσετε σε 15 ημέρες, ενώ η οδήγηση δικύκλου είναι ασφαλής μετά την πάροδο 40ημέρου. Οι αντίστοιχοι χρόνοι μετά από ενδοσκοπικό χειρουργείο (λαπαροσκόπηση ή ρομποτική χειρουργική) μειώνονται στις 7 και 14 ημέρες αντίστοιχα.

Πότε θα μπορέσω να κάνω ντους μετά το χειρουργείο;

Μετά την καλή κινητοποίησή τους οι ασθενείς μας προτρέπονται να μπουν, και κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο ακόμα, σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική καθημερινότητα. Με τη χρήση ειδικών αδιάβροχων επιθεμάτων και με όποια βοήθεια χρειαστούν από το καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ο χειρουργημένος ασθενής μπορεί να κάνει ντους από τη δεύτερη με τρίτη ημέρα μετά από μεγάλα χειρουργεία.

Πότε θα αφαιρέσω τα ράμματα;

Μετά από λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά χειρουργεία τα ράμματα αφαιρούνται την επομένη της επέμβασης, με εξαίρεση τα ράμματα των μικρών τομών μέσω των οποίων αφαιρείται το παρασκεύασμα. Αυτά αφαιρούνται συνήθως σε 5 με 7 ημέρες από το χειρουργείο, όπως και μετά από χειρουργεία της κλασσικής ανοιχτής χειρουργικής, και εφόσον κρίνω ότι είναι ώριμο το τραύμα. Εξαίρεση αποτελεί η αφαίρεση ραμμάτων μετά από χειρουργείο για κύστη κόκκυγος, καθώς είναι επιθυμητή η παραμονή των ραμμάτων για 10 με 15 ημέρες. Τονίζεται ότι η αφαίρεση ραμμάτων δεν προκαλεί κανένα πόνο.

Πότε μπορώ να γυρίσω στη δουλειά μου;

Μετά από μείζονα χειρουργεία ανώτερου πεπτικού με κλασσική τομή η επάνοδος στην εργασία γίνεται σε 20 περίπου ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο και εφόσον ο ασθενής ανακτήσει επαρκώς τις δυνάμεις του. Εννοείται ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία μετά από χρήση λαπαροσκοπικής ή ρομποτικής τεχνικής για τα αντίστοιχα χειρουργεία μειώνεται στο μισό. Τονίζουμε εδώ ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία εξαρτάται και από τη φύση της εργασίας και το βαθμό φυσικής δραστηριότητας που αυτή απαιτεί (εργασία που περιλαμβάνει ορθοστασία, άρση βάρους κλπ θα αποφευχθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περίπου 1 μήνα).

Πότε μπορώ να επιστρέψω στη σεξουαλική μου δραστηριότητα;

Η απάντηση είναι απλή: όταν νιώσετε έτοιμοι.

 

Θα πάρω φάρμακα μετά το χειρουργείο;

Συνήθως μετά από μια απλή αποκατάσταση μιας κήλης ο σθενής δε χρειάζεται να λάβει κάποια αγωγή. Εάν κριθεί σκόπιμο, κατά περίπτωση, ίσως χορηγηθούν παυσίπονα ή αντιβίωση για λίγες ημέρες. Εννοείται πως σε περιπτώσεις επιπλεγμένες με περίσφιξη ή ισχαιμία απαιτείται η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής με εξατομίκευση του κάθε περιστατικού.»

Πότε θα φάω μετά το χειρουργείο;

Μετά από αποκατάσταση κήλης ο σθενής σιτίζεται το ίδιο απόγευμα του χειρουργείου. Σε κάποιες περιπτώσεις που απαιτήθηκε χειρισμός στο έντερο λόγω ισχαιμίας η σίτιση θα καθυστερήσει μέχρι να επανέλθει η κινητικότητα του εντέρου στα φυσιολογικά επίπεδα.

Πότε θα πάρω εξιτήριο;

Ο μέσος χρόνος νοσηλείας μετά από αποκατάσταση κήλης είναι 1 με 2 ημέρες. Παράταση αυτού θα απαιτηθεί σε περιπτώσεις επιπλεγμένες με απόφραξη ή ισχαιμία ( κήλες περισφιγμένες). Ειδικά όταν έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα επεμβατική μέθοδος ( λαπαροσκοπική ή ρομποτική τεχνική) ο ασθενής συχνά εξέρχεται πριν καν συμπληρώσει 24 ώρες νοσηλείας.

Πότε μπορώ να αθληθώ;

Εάν το χειρουργείο έγινε με ανοιχτή τομή πρέπει να παρέλθει διάστημα 20 ημερών ή και μεγαλύτερο ανάλογα την τομή για να ασχοληθείτε με αθλητικές δραστηριότητες, ενώ εάν έχει χρησιμοποιηθεί λαπαροσκοπική ή ρομποτική μέθοδος ο χρόνος μειώνεται στις 10 ημέρες.

Πότε θα μπορέσω να οδηγήσω και πότε μπορώ να ανέβω σε μηχανή;

Μετά από ανοιχτά χειρουργεία με τομή, μπορείτε να οδηγήσετε σε 15 ημέρες, ενώ η οδήγηση δικύκλου είναι ασφαλής μετά την πάροδο 40ημέρου. Οι αντίστοιχοι χρόνοι μετά από ενδοσκοπικό χειρουργείο (λαπαροσκόπηση ή ρομποτική χειρουργική) μειώνονται στις 7 και 14 ημέρες αντίστοιχα.

Πότε θα μπορέσω να κάνω ντους μετά το χειρουργείο;

Μετά την καλή κινητοποίησή τους οι ασθενείς μας προτρέπονται να μπουν, και κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο ακόμα, σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική καθημερινότητα. Με τη χρήση ειδικών αδιάβροχων επιθεμάτων και με όποια βοήθεια χρειαστούν από το καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ο χειρουργημένος ασθενής μπορεί να κάνει ντους από τη δεύτερη με τρίτη ημέρα μετά από μεγάλα χειρουργεία.

Πότε θα αφαιρέσω τα ράμματα;

Μετά από λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά χειρουργεία τα ράμματα αφαιρούνται την επομένη της επέμβασης. Τα ράμματα των τομών της ανοιχτής χειρουργικής αφαιρούνται 5 με 7 ημέρες μετά το χειρουργείο, και εφόσον κρίνω ότι είναι ώριμο το τραύμα.

Πότε μπορώ να γυρίσω στη δουλειά μου;

Μετά από ανοιχτό χειρουργείο κήλης ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του σε 5 με 7 ημέρες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο. Εννοείται ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία μετά από χρήση λαπαροσκοπικής ή ρομποτικής τεχνικής για τα αντίστοιχα χειρουργεία μειώνεται στο μισό. Τονίζουμε εδώ ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία εξαρτάται και από τη φύση της εργασίας και το βαθμό φυσικής δραστηριότητας που αυτή απαιτεί (εργασία που περιλαμβάνει ορθοστασία, άρση βάρους κλπ θα αποφευχθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περίπου 1 μήνα).

Πότε μπορώ να επιστρέψω στη σεξουαλική μου δραστηριότητα;

Η απάντηση είναι απλή: όταν νιώσετε έτοιμοι.

 

 

 

Θα πάρω φάρμακα μετά το χειρουργείο;

Μετά από βαριατρικά χειρουργεία ο ασθενής θα λάβει πιθανώς αντιβίωση για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα και, εφόσον χρειαστεί, κάποια αναλγητική αγωγηή. Σε περίπτωση πραγματοποίησης επεμβάσεων που προκαλούν δυσαπορρόφηση θα χορηγηθούν και τα κατάλληλα θρεπτικά συμπληρώματα.

Πότε θα φάω μετά το χειρουργείο;

Καταρχήν ο νοσηρά παχύσαρκος ασθενής θα πρέπει να εμπεδώσει το Χρυσό Κανόνα της βαριατρικής χειρουργικής: Εάν δεν ακολουθηθούν πιστά οι ιατρικές οδηγίες, όποια χειρουργική μέθοδος και αν εφαρμοστεί δεν θα υπάρξουν τα θεμιτά αποτελέσματα. Μετά από μια τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου θα σιτιστεί άμεσα, με ειδικό διαιτολόγιο αυστηρά. Ενώ μετά από βαριατρικές επεμβάσεις που περιλαμβάνουν αναστομώσεις απαιτείται διάστημα 3 έως 4 ημερών για την ασφαλή χορήγηση από το στόμα υγρών και αφού εκτελεστεί διάγνωση με σκιαγραφικό για τον έλεγχο της αναστόμωσης. Ανάλογα με το είδος της επέμβασης θα δοθεί ειδικό διαιτολόγιο.

Πότε θα πάρω εξιτήριο;

Ο συνήθης χρόνος νοσηλείας μετά από τοποθέτηση δακτυλίου είναι 1 με 2 ημέρες. Μετά από βαριατρικές επεμβάσεις που περιλαμβάνουν εκτομές-αναστομώσεις στομάχου ή εντέρου ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για 4 με 7 ημέρες.

Πότε μπορώ να αθληθώ;

Εάν το χειρουργείο έγινε με ανοιχτή τομή πρέπει να παρέλθει διάστημα 20 ημερών ή και μεγαλύτερο ανάλογα την τομή για να ασχοληθείτε με αθλητικές δραστηριότητες, ενώ εάν έχει χρησιμοποιηθεί λαπαροσκοπική ή ρομποτική μέθοδος ο χρόνος μειώνεται στις 10 ημέρες.

Πότε θα μπορέσω να οδηγήσω και πότε μπορώ να ανέβω σε μηχανή;

Μετά από ανοιχτά χειρουργεία μεγάλων τομών μπορείτε να οδηγήσετε σε 15 ημέρες, ενώ η οδήγηση δικύκλου είναι ασφαλής μετά την πάροδο 40ημέρου. Οι αντίστοιχοι χρόνοι μετά από ενδοσκοπικό χειρουργείο (λαπαροσκόπηση ή ρομποτική χειρουργική) μειώνονται στις 7 και 14 ημέρες αντίστοιχα.

Πότε θα μπορέσω να κάνω ντους μετά το χειρουργείο;

Μετά την καλή κινητοποίησή τους οι ασθενείς μας προτρέπονται να μπουν, και κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο ακόμα, σε όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική καθημερινότητα. Με τη χρήση ειδικών αδιάβροχων επιθεμάτων και με όποια βοήθεια χρειαστούν από το καταρτισμένο νοσηλευτικό προσωπικό, ο χειρουργημένος ασθενής μπορεί να κάνει ντους από τη δεύτερη με τρίτη ημέρα μετά από μεγάλα χειρουργεία.

Πότε θα αφαιρέσω τα ράμματα;

Μετά από λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά χειρουργεία τα ράμματα αφαιρούνται την επομένη της επέμβασης, με εξαίρεση τα ράμματα των μικρών τομών μέσω των οποίων εξαιρείται το παρασκεύασμα. Αυτά αφαιρούνται συνήθως σε 5 με 7 ημέρες από το χειρουργείο, όπως και μετά από χειρουργεία της κλασσικής ανοιχτής χειρουργικής, και εφόσον κρίνω ότι είναι ώριμο το τραύμα. Τονίζεται ότι η αφαίρεση ραμμάτων δεν προκαλεί κανένα πόνο.

Πότε μπορώ να γυρίσω στη δουλειά μου;

Μετά από μείζονα χειρουργεία βαριατρικής χειρουργικής με κλασσική τομή η επάνοδος στην εργασία γίνεται σε 20 περίπου ημέρες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο και εφόσον ο ασθενής ανακτήσει επαρκώς τις δυνάμεις του. Εννοείται ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία μετά από χρήση λαπαροσκοπικής ή ρομποτικής τεχνικής για τα αντίστοιχα χειρουργεία μειώνεται στο μισό. Τονίζουμε εδώ ότι ο χρόνος επιστροφής στην εργασία εξαρτάται και από τη φύση της εργασίας και το βαθμό φυσικής δραστηριότητας που αυτή απαιτεί (εργασία που περιλαμβάνει ορθοστασία, άρση βάρους κλπ θα αποφευχθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, περίπου 1 μήνα).

Πότε μπορώ να επιστρέψω στη σεξουαλική μου δραστηριότητα;

Η απάντηση είναι απλή: όταν νιώσετε έτοιμοι.

Επικοινωνείστε μαζί μας

Στείλτε το μήνυμα σας και θα σας απαντήσουμε σύντομα.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search